PsychologWarszawa. MediacjeRodzinne.

Mediacje rodzinne

Psycholog Warszawa

W życiu nie zawsze jest tak, że potrafimy dogadać się z członkami naszej rodziny. Konflikty pojawiają się na polu spraw domowych, gospodarowania pieniędzmi, opieki nad dziećmi i ich wychowania, a także podczas podziału obowiązków domowych. Psycholog Warszawa może być pomocny, kiedy atmosfera w domu robi się napięta i trudno zaradzić problemom we własnym zakresie. Psycholog pozwoli spojrzeć na sprawy rodzinne z dystansu i znaleźć dla nich rozwiązanie.

Mediacje okołorozwodowe i separacyjne – psycholog Warszawa

Pomoc psychologa może być udzielana w zakresie:

 • Kwestii finansowych.
 • Spraw majątkowych.
 • Opieki nad dziećmi i ich wychowania.
 • Zabezpieczenia finansowego dziecka.
 • Konfliktów między rodzicami a dziećmi (również dziećmi dorosłymi).
 • Zasad opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi członkami rodziny bądź osobami w podeszłym wieku.
 • Sporów dotyczących spraw majątkowych.

W mediacji każda ze stron ma możliwość wyrażania swoich obaw, potrzeb i oczekiwań oraz wspólnej pracy nad znalezieniem rozwiązań, które będą satysfakcjonujące dla wszystkich. Mediacje są procedurą poufną i pomagają w zachowaniu (o ile to możliwe) prywatności sporu, co z kolei pozwala na uniknięcie publicznego rozstrzygania kwestii osobistych i intymnych.

Jak psycholog Warszawa prowadzi mediacje?

 1. Krok pierwszy to rozpoczęcie mediacji, które jak wiadomo jest o wiele łatwiejsza niż wszczęcie sprawy sądowej.
 2. Każda ze stron może wystąpić o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego.
 3. Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu albo po wszczęciu postępowania.
 4. Warunkiem przeprowadzenia mediacji jest zgoda obu stron.

Mediacje są dobrowolnym, poufnym procesem dochodzenia przez strony do rozwiązania sporu i prowadzone są w obecności osoby trzeciej cieszącej się ich zaufaniem. Mediacje różnią się od rozstrzygnięć sądowych przede wszystkim tym, że ich celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązań, jakie mogę zadowolić obie strony.

Do każdej sprawy podchodzimy z należytą powagą i w sposób indywidualny, starając się wypracować możliwie jak najlepsze rozwiązanie.